Používáme cookies proto, abychom přizpůsobili náš e-shop a službu Potraviny domů Vám na míru. Bližší informace najdete zde.
zpět na úvodní stranu
|

Registrace nového uživatele

podtržené položky jsou povinné
Osobní údaje
Jméno
Příjmení
E-mail
Heslo
Ověření hesla
Nastavení vašich cookies si můžete upravit zde

Dodací a korespondenční adresa
Ulice vyberte ze seznamu
Číslo popisné vyberte ze seznamu
Město
PSČ
Telefon +420123456789
Upřesnění adresy 1. patro
 
Firemní údajeVyplňujte pouze, je-li uváděná firma zároveň plátcem.
Název firmy
IČO
DIČ
Fakturační adresa
Ulice, ČP vyberte ze seznamu
Město
PSČ
Upřesnění adresy 1. patro
 
Souhlas s obchodními podmínkami

Obchodní podmínky si prosím přečtěte a na konci textu vyjádřete svůj souhlas:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

1. Dodavatel (prodávající):
KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., Slivenecká 24, 252 25 Ořech
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 26323 vedenou u rejstříkového soudu v Praze.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 47543434
DIČ: CZ47543434

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 222 714 888
e-mail: [email protected]

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty".

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

3. Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele):

  • potraviny, nápoje alkoholické i nápoje nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby,
  • krmivo pro zvířectvo,
  • drogistické zboží,
  • kancelářské zboží,
  • potřeby pro gastronomii,
  • tabákové zboží,
  • drobné dárkové zboží,

(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách www.potravinydomu.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Zákazník je dále povinen si ještě před odesláním objednávky na interaktivní mapě ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou Zboží - včetně bezplatné dopravy Zboží do místa určení – je pro toto místo dostupná. Interaktivní mapa je umístěna na www.potravinydomu.cz pod záložkou „kam zavážíme“.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Podrobný postup pro objednávku Zboží je uveden na www.potravinydomu.cz pod záložkou „průvodce nákupem“.

5. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.
Minimální cena objednávky je 490,- Kč vč. DPH. Aby si Zákazníci mohli bez rizika vyzkoušet služby Dodavatele, neplatí pro registrované Zákazníky při prvním nákupu hranice minimálního odběru 490 Kč.

6. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru).

Při uplatnění dárkového poukazu (voucheru) v objednávce, nesmí být cena nákupu po odečtení nominální ceny voucheru nižší než 490,- Kč. Tato podmínka neplatí pro první objednávku nově registrovaného Zákazníka.

Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru) nebo učiní-li Zákazník nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu.

V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů (voucherů), které je v rozporu s dobrými mravy a kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, Dodavatel si vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění.

7. Kreditní program

Zákazník se stává účastníkem kreditního programu potvrzenou (dokončenou) registrací na webu www.potravinydomu.cz. Každý účastník programu dostává část hodnoty svých nákupů zpět. Tato hodnota se ukládá (po uskutečnění nákupu) na zákaznickém účtu Zákazníka jako kredit, který může uplatnit jako slevu při některé ze svých příštích objednávek.

Výši svého souhrnného kreditu najde Zákazník po přihlášení do svého účtu v pravém sloupci titulní stránky e-shopu. Zákazník může kredit uplatnit až do výše celkové ceny své objednávky. Zákazník si může v průběhu rekapitulace objednávky v nákupním košíku zvolit, jakou část kreditu ve své objednávce vyčerpá. Pokud Zákazník neomezí čerpání kreditu (vyplněním konkrétní částky, kterou chce vyčerpat), bude celý kredit automaticky odečten z hodnoty aktuální objednávky.

Kredit je možné kombinovat s dárkovým poukazem (voucherem) při dodržení náležitostí dle bodu 6 těchto obchodních podmínek. Kredit nelze uplatnit na položky s tzv. koncovou cenou, na které Dodavatel neposkytuje slevy, ani na nákupy uskutečněné přes mobilní aplikaci Nákup jedna dvě. Kredit má omezenou platnost 12 měsíců od data připsání na účet Zákazníka, po této době propadá bez náhrady. Poskytnutí kreditu je vázané zcela na vůli Dodavatele a na jeho uplatnění není právní nárok.

Účast v kreditním programu nevyžaduje od Zákazníka žádnou aktivní účast, v případě zájmu Zákazníka je možné účast v kreditním programu ukončit písemným sdělením na adresu Dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla kreditního programu změnit.

8. Pravidla pro koupi alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18ti let

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti.

9. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

10. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na e-shopu potravinydomu.cz

Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele a to zdarma. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Bezplatná přeprava Zboží je ale realizována jen na místa označená na interaktivní mapě viz. Odstavec 4.

Jiný způsob dopravy není možný.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem.

V případě, že je objednávka uskutečněna v pracovní dny do 9:00h ráno, tak je možné objednané zboží obdržet ještě tentýž den ve večerním rozvozu. U některých lokalit (PSČ) můžou být termíny a časová pásma mírně pozměněna v závislosti na možnostech logistiky - toto se týká především vzdálenějších lokalit v okolí Prahy. Výpis časových pásem a závozových dnů pro lokalitu Zákazníka (PSČ) lze provést na www.potravinydomu.cz nebo na titulní straně e-shopu vpravo (bez přihlášení). V případě, že je objednávka odeslána po 9:00h, je systémem nabídnut (z logistických důvodů) nejbližší možný termín rozvozu. U některých lokalit (PSČ) mohou být termíny a časová pásma mírně pozměněna v závislosti na možnostech logistiky.

Časová pásma rozvozů:
9:00h - 12:00h (dopolední rozvoz)
13:00h - 16:00h (odpolední rozvoz)
17:00h - 22:00h (večerní rozvoz)

11. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou přes platební terminál, kterým je vybaveno každé vozidlo zajišťující rozvoz potravin. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

12. Převzetí zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin dle doporučení SZPI. Samotné Zboží je pak vždy přepravováno v plastových boxech, ve kterých je umístěna standardizovaná kartónová krabice. Tato kartónová krabice je vždy vyjmuta a je předána Zákazníkovi. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.

13. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo – li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil–li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal –li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval–li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

14. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu [email protected] nebo telefonicky na tel. +420 222 714 888 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

15. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

16. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: [email protected]
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

17. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel (v pozici správce osobních údajů) zpracovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především k usnadnění vyřízení zákaznických objednávek i pro usnadnění jejich budoucího objednávání. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Při zpracování osobních údajů Dodavatel dodržuje Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na e-shopu www.potravinydomu.cz
Osobní údaje zákazníků může dodavatel v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv zákazníků.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého uživatelského profilu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na [email protected] nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

18. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.potravinydomu.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) poskytujete svolení k tomu, aby společnost KBJ VELKOOBCHODY, s.r.o., IČ: 47543434, se sídlem K Dálnici 1394, 253 01 Hostivice - Praha západ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26323 (dále jen „KBJ VELKOOBCHODY“ nebo „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Naše společnost KBJ VELKOOBCHODY zpracovává Vaše osobní údaje pro různé účely, k některým z nich (např. vyřízení Vaší objednávky, evidenci daňových dokladů aj.) není třeba Váš souhlas. K tomu, abychom Vám mohli poskytovat službu s náležitým komfortem (např. informovat Vás o vyřízení Vaší objednávky, příjezdu řidiče, poslat Vám daňové doklady za dodávku) nebo nabízet další nabídky (newsletter se zvýhodněnou cenou zboží, pozvání na akce atp.), už Váš souhlas potřebujeme. KBJ VELKOOBCHODY, jako správce Vašich osobních údajů, je bude zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s jeho marketingovými aktivitami, konkrétně takovým způsobem, jaký si sami vyberete, a který odsouhlasíte ve Vašem registračním profilu. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje podle tohoto souhlasu zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých forem přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje, získané na základě Vašeho souhlasu, zpracovávat pro účely přímého marketingu, po dobu 2 let od udělení Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat několika způsoby, a to:

  • prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského profilu na e-shopu,
  • zaslání emailu na adresu: [email protected],
  • telefonicky na čísle 222 714 888.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho vybraní zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby nebo splnění zákonných požadavků. Na vyžádání Vám poskytneme podrobnější informace o těchto osobách a účelu zpracování těmito osobami.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] či písemně na adrese provozovny správce (KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. K Dálnici 1394, 253 01 Hostivice - Praha západ). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo na základě aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat, požadovat opravu nepřesných údajů nebo jejich výmaz v případě splnění určitých podmínek.

Právo vznést námitku

Máte právo podat bezplatně námitku správci proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivé druhy obchodních sdělení, k jejichž odběru se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

Souhlasím s následujícími způsoby oslovení (zaškrtněte Vaše preference):

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
vypnuto

Newsletter s nabídkou akčního zboží (rozesílaný e-mailem, zpravidla jednou za 10 dní)
vypnuto

Pozvánky na akce zpravidla gastronomického charakteru (rozesílané e-mailem nepravidelně, ne častěji než jednou za měsíc)
vypnuto

Telefonické průzkumy (zjišťování spokojenosti a zákaznických preferencí, sloužících ke zlepšení služby)
vypnuto

Neupozorňovat e-mailem na expirující kredit
Po odeslání registračních údajů Vám bude na výše uvedený e-mail doručena zpráva pro ověření registrace. Až po úspěšném potvrzení odkazu v tomto e-mailu bude Vaše registrace platná a aktivní.
X
Zboží přidané do košíku
###
 
Kód:
###
 
Počet balení:
###
 
Kusů v balení:
###
 
Množství (ks):
###
 
Cena za ks:
###

V košíku:
###
X
OK